Ürosepsis Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Ürosepsis, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi ve ilerlemesi nedeniyle oluşan bir komplikasyondur. Bu komplikasyon hasta yaşamını tehdit edecek seviyeye gelebilir. Bu yüzden erken dönemde tedavi edilmelidir.

Bu hastalık, idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra sepsis belirtilerini de içerir. Ürosepsisin ne olduğu, nedenleri, belirtileri, teşhisi, tedavisi ve önleme yollarını bu yazıda bulabilirsiniz.

İçindekiler:

ürosepsis nedir? nedenleri belirtileri teşhisi ve tedavisi nelerdir

Ürosepsis Nedir?

Ürosepsis, idrar yolunda bulunan enfeksiyonlardan kaynaklanan bir hastalıktır. İdrar zehirlenmesi olarak da adlandırılır. Aslında tedavi edilmemiş ve ilerlemiş idrar yolu enfeksiyonlarının bir sonucudur.

Tedavi edilmemiş enfeksiyon sonrasında vücudun diğer yerlerine ve kana ulaşan patojenler, hayatı tehdit eden bir dizi rahatsızlığa sebep olurlar. Bu patojenlerin kaynağı genital sistem olduğu için ürosepsis olarak isimlendirilir.

Ürosepsis, hayati tehlike arz edebilen ve acil tıbbi bakım gerektiren ciddi bir komplikasyondur. Ürosepsis belirtileri yaşayan tüm hastalar acil tıbbi yardım almalıdır.

Ürosepsis Nedenleri Nelerdir?

Ürosepsise yol açan en önemli patojen bakterilerdir. Bakterilerin idrar yoluna girmesi ve daha üst bölgelere ilerlemesiyle bu hastalık oluşur.

Bakteriler idrar yoluna cinsel temas, yetersiz kişisel hijyen veya tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonları ile ulaşabilir. Bakteriler üretradan ilerleyerek mesaneye yayılabilirler ve çoğalarak enfeksiyona neden olabilirler.

Bir idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse ürosepsis gibi komplikasyonlara neden olabilir. Kadınlar idrar yolu hastalıklarına daha yatkındır. Çünkü kadın üretrası erkeklere göre daha kısadır.

Ürosepsis Belirtileri Nelerdir?

Ürosepsis, idrar yolu enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak ortaya çıktığı için öncelikle bu enfeksiyona ait belirtileri göstermesi muhtemeldir.

İdrar yolu enfeksiyonları en sık mesanede görülür. Mesanede görülen idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlardır:

 • Sık sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken yanma ve kaşınma hissi
 • İdrar renginde bulanıklaşma
 • İdrarda kan görme
 • İdrar yaptıktan sonra bile mesanenin dolu olduğunu hissetme
 • Kötü kokulu idrar
 • Cinsel ilişki esnasında ağrı
 • Pelvik bölgede veya alt sırt bölgesinde ağrı
 • Kırgınlık ve halsizlik
 • Hafif ateş

İdrar yolunun daha alt bölümlerinde bulunan enfeksiyon böbrekler ve üreterler gibi idrar sisteminin daha üst bölgelerine yayılabilir. Enfeksiyon bu alanlara ulaştığında tedavi edilmezse ürosepsisle sonuçlanabilir.

Ürosepsis oluştuğunda idrar yolu enfeksiyonları belirtilerine ek olarak sepsisin daha ciddi semptomları da ortaya çıkar. Bu belirtileri gösteren herkes acil tıbbi yardım almalıdır.

Ürosepsisin belirtileri şunlardır:

 • Sırtın yan taraflarında şiddetli ağrı
 • Bulantı olmadan veya bulantı ile birlikte kusma
 • Aşırı yorgunluk ve halsizlik hali
 • İdrar çıkımının azalması veya tamamen kesilmesi
 • Nefes darlığı veya hızlı solunum
 • Zihin bulanıklığı
 • Anksiyete artışı, fazla kaygı düzeyi
 • Kalp atışında hızlanma ve çarpıntı
 • Nabzın zayıf hissedilmesi
 • Çok yüksek ateş veya düşük vücut sıcaklığı
 • Aşırı terleme

Bazı ciddi vakalarda ürosepsis ağır sepsise, septik şoka veya çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Septik şok esnasında hastanın kan basıncı çok fazla düşebilir ve organlar hasar görebilir. Bu belirtiler hayati tehlikenin olduğunu göstermektedir.

Ürosepsis İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Ürosepsisin bazı insanlarda görülme ihtimali daha fazladır. Kadınlar ve yaşlılar ürosepsise daha yatkındırlar. Açık yaraları veya katateri olan hastalarda daha fazla ortaya çıkma ihtimali vardır.

Ürosepsis için risk faktörleri şunlardır:

 • Şeker hastası olmak
 • 65 yaşından büyük olmak
 • HIV veya AIDS gibi bağışıklık baskılayan hastalığa sahip olmak
 • Otoimmün hastalığa sahip olmak
 • İmmunsuprese ilaçlar kullanma
 • Organ nakli veya kemoterapi sonrası immünsupresyon
 • Steroid tedavisi kullanma
 • Kateter kullanımı
 • Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek

Ürosepsis Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz basit bir idrar örneği alarak yapacağı test ile idrar yolu enfeksiyonunu doğrular ve sonrasında ürosepsisi teşhis edebilir. Ürosepsisin teşhisine yardımcı olması için kan testlerine de başvurulabilir.

Akciğerlere bakmak için göğüs röntgeni veya kan dolaşımında bakteri aramak için kan kültürü alınabilir. Bu sayede sepsise yol açan etkenin başka bir yerden kaynaklandığını araştırabilir.

Bazı görüntüleme cihazları kullanılabilir. Karın ve böbreğin bilgisayarlı tomografisi ile böbreğin tam bir resmi görülebilir ve kaynağın idrar yolundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılabilir.

Ürosepsis Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalığın tanısı erken zamanda konulursa antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir. İdrar yolunda enfeksiyon olan bir hastanın idrar yollarını yıkamak için bol miktarda sıvı alması gerekir.

Ürosepsisin tedavisi o kadar basit değildir. Yalnızca antibiyoriklere cevap vermeyebilir. Tedaviye antibiyotiklerle başlanacak ve bakterilerden kurtulmak amaçlanacaktır.

Hastanın tıbbi tedaviye ne kadar yanıt verdiğini görmek için yakından izlemek gerekebilir. Hastanın ciddi sepsisi veya septik şoku varsa oksijen tedavisi gerekebilir.

Kan damarlarını daraltan ve septik şok nedeniyle organların kapanmasını önlemek için kan basıncını arttıran vazopressör ilaçlar kullanılabilir.

Ürosepsis hızlı bir şekilde tedavi edilmezse hastanın yoğun bakım ünitesine acil yatışı gerekebilir.  Ürosepsisin ilerlemesi ile septik şok gelişirse acil tıbbi tedaviye ihtiyaç olabilir.

Ürosepsis Komplikasyonları Nelerdir?

Ürosepsis önemli bir acildir. Hastalık derhal ve etkili bir şekilde tedavi edilirse komplikasyonlar oluşmaz.

Ürosepsisin olası komplikasyonları şunlardır:

 • İdrar yolu ve çevresinde abse oluşumu
 • Organ yetmezlikleri
 • Böbrek hasarı
 • İdrar yollarında skarlaşma
 • Septik şok

Ürosepsisin erken tedavi edilmesi ve doktorun tedavi planının takip edilmesi komplikasyonların önlenmesi için oldukça önemlidir. Ürosepsisin oluşmaması için idrar yolu enfeksiyonunun düzgün bir şekilde tedavi edildiğinden emin olun.

Ürosepsis Nasıl Önlenir?

Ürosepsisin ortaya çıkması için tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu gereklidir. İdrar yolu enfeksiyonları önlenirse ve düzgün şekilde tedavi edilirse ürosepsis önlemiş olur.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

 • Tuvalet temizliğini önden arkaya doğru yapma
 • Tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerin yıkanması
 • Pamuklu ve temiz iç çamaşırı kullanma
 • Günlük sıvı alımının yeterli düzeyde olması
 • Cinsel aktiviteden sonra idrar yapma
 • İşemek için gerekenden fazla beklememek

İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan herkes tanı ve tedavi için doktoruna başvurmalıdır. Hızlı bir tanı ve tedavi ile ürosepsisten ve komplikasyonlarından kaçınılmış olur.