Bebeklerde ve Çocuklarda Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanser, bebeklerde ve çocuklarda saptanması oldukça güç bir hastalıktır. Bebeklerde ve çocuklarda kanser belirtileri minimaldir veya hiç yoktur. Tümörler, 15 yaşından küçük çocuklarda 2. önde gelen ölüm nedenidir. Tedavideki önemli ilerlemeler sayesinde kanserli çocukların %80’ninden fazlası tanı konulduktan sonra en az 5 yıl hayatta kalır.

Yetişkinlerde gelişen kanserler sıklıkla yaşam tarzı veya çevresel risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda görülen kanserler, genellikle DNA yapısındaki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkar.

İçindekiler:

Bebeklerde çocuklarda kanser belirtileri nelerdir? bebek kanserleri nelerdir? çocuk kanserleri nelerdir

Bebeklerde ve Çocuklarda Kanser Belirtileri Nelerdir?

Yazının giriş bölümünde de değindiğimiz üzere, bebeklerde ve çocuklarda kanser belirtileri çok net değildir.  Belirtiler çok net olmasa da, şüphe uyandıracak türdendir. Hemen aşağıdaki belirtilerin bebeklerde ve çocuklarda olması, ciddi bir durum oluşmadan bir doktora gitmeniz gerektiğini göstermektedir.

Bebeklerde ve çocuklara kanser belirtileri olabilecek semptomlar şunlardır:

 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Sabahın erken saatlerinde kusma ve kusmaya eşlik eden baş ağrıları
 • Kemiklerde, eklemlerde, sırtta ve bacaklarda şişkinlikler
 • Kemiklerde, eklemlerde, sırtta ve bacaklarda devam eden ağrıların varlığı
 • Özellikle karında, boyunda, göğüste, kasıklarda veya koltuk altlarında topak bir kitlenin olması
 • Nefessiz kalma ve aşırı morarma
 • Deride geçmeyen kızarıklıkların olması ve kanama bozuklukları
 • Sık veya kalıcı enfeksiyonlar geçirmek
 • Gözlerin arkasında beyazımsı bir renk olması
 • Mide bulantısıyla birlikte veya mide bulantısı olmadan fışkırır tarzda kusma
 • Sürekli yorgunluk hali, enerji azlığı
 • Gözle görülür solgunluk
 • Aniden ortaya çıkan veya kalıcı olan görme problemleri
 • Bilinmeyen kökenli tekrarlayıcı veya kalıcı ateşlenmeler

Bu belirtiler bir kanserin habercisi olabileceği gibi herhangi bir hastalığın da belirtisi olabilir. Altta yatan bir durum olmadan da bu tarz belirtiler ortaya çıkabilir. Kanser için en önemli olay erken tanıdır. Erken tanı alan kanserler kolaylıkla tedavi edilebilir.

Bebeklerde ve çocuklarda kanser belirtileri olarak ortaya çıkabilecek semptomları bilmeniz faydalı olacaktır.

Bebeklerde ve Çocuklarda Görülen En Sık Kanserler Nelerdir?

Bebeklerde ve çocuklarda görülen pek çok kanser vardır. Bilinen tüm kanserler çocukluk çağında da görülmektedir.

Çocukluk çağında ortaya çıkan 5 önemli kanser bulunmaktadır. Bu kanserler şunlardır:

 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Beyin tümörleri
 • Lenfomalar
 • Nöroblastom
 • Wilm tümörü

Bu kanserler hakkında kısa bilgileri ve belirtileri hemen aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

Akut lenfoblastik lösemi, en sık görülen çocukluk çağı kanseridir. Çocukluk çağı kanserlerinin %34’ünü oluşturur. En sık  2 ile 4 yaş arası çocuklarda görülür. Erkek çocuklarda ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Akut lenfoblastik lösemi, kemik iliğinde başlar. Daha sonra kana ve diğer organlara yayılır. Lösemi hücreleri kemik iliğinde ortaya çıkar, kan hücrelerinin oluşmasına ve olgunlaşmasına engel olur. Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayısında azalmaya neden olur.

En sık görülen belirtileri; kemik ve eklem ağrıları, kanama bozuklukları ve solgunluktur. ALL’nin vücudun pek çok bölgesine yayılması sonucunda zayıflık, halsizlik, ateş ve kilo kaybı gibi belirtileri de ortaya çıkar.

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, bebeklerde ve çocuklarda görülen en sık ikinci kanser türüdür. Çocukluk çağı kanserlerinin %27’si beyin tümörleridir. Çoğu zaman semptomların başlangıcı kademelidir ve zamanla yoğunlaşır. Bazı durumlarda bir çocuk herhangi bir uyarı olmadan ani bir nöbet veya kriz geçirebilir.

Çocuklarda görülen beyin tümörleri sıklıkla beyincikte bulunur ve yetişkinlere benzer belirtileri verir. Bu belirtiler; denge sorunları, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı, duyma problemleri,  konuşma zorluğu ve görme problemleridir.

Daha küçük çocuklarda ortaya çıkan belirtiler ise şunlardır;

 • Sinirlilik ve agresiflik
 • İştahsızlık
 • Büyüme ve gelişme geriliği
 • Zihinsel ve fiziksel yeteneklerin azalması
 • Hızla aran baş çevresi boyutu
 • Fontanellerin şişmesi

Lenfomalar

Lenfoma, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kemik iliğini, lenf düğümlerini, lenf dokularını ve diğer organları etkiler. Non-Hodking lenfoma, 3 yaşından büyük çocuklarda en sık görülen lenfoma türüdür. Bu tür çocukluk çağı kanserleri hızla gelişir ancak yapılacak yoğun tedaviye iyi yanıt verir.

Çocuklarda lenfoma belirtileri şunlardır; ateş, terlemeler, koltuk altı – kasık ve boyunda şişmiş lenf  bezleri, zayıflık ve kilo kaybıdır. Bazı durumlarda karaciğer ve dalağın büyümesi nedeniyle şişmiş ve gerilmiş bir karın ile karşılaşılır.

Göğüs bölgesi lenfomaları nefes borusu üzerine baskı yapar. Bu durum öksürüğe, nefes darlığına, solunum zorluğuna neden olabilir. Omurilik ve beyin lenfoması; baş ağrısı, görme değişiklikleri ve konuşma bozukluğu belirtileri ile ortaya çıkar. Lenfomalar ciltte bile oluşabilir. Derinin altında kaşıntılı, kırmızı veya mor nodüller oluşabilir.

Nöroblastom

Nöroblastom, çocukluk çağı kanserlerinin %7’sini oluşturur. Vücudun birkaç bölgesinde olgunlaşmamış sinir hücreleri nedeniyle oluşur. Hem bebeklerde hem de küçük çocuklarda görülür.

En sık karşılaşıldığı yaş gurubu 5 yaşındaki çocuklardır. Nöroblastom erkek çocuklarda daha sık görülür. Çocukların %1-2’sinde ailede hastalık öyküsü vardır.

Nöroblastom belirtileri şunlardır;

 • Göz çevresinde koyu halkalar
 • Sarkık göz kapakları
 • Göz şişkinliği gibi göz değişiklikleri
 • İshal
 • Yüksek tansiyon
 • Yürüme yeteneğinde bozulma
 • Vücudun farklı bölgelerine ağrı 

Wilms Tümörü

Çocukluk çağı kanserlerinden biri olan Wilms tümörü, tüm çocuk kanserlerinin %5’ini oluşturur. Wilms tümörü en sık 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Nadiren 6 yaşından büyük çocuklarda görülebilmektedir. Bu kansere sahip çocukların %90’ı tedavi edilebilmektedir.

Bu kanser türü genellikle erken belirtilere neden olmaz. Bu durum kanserin erken tespitini zorlaştırmaktadır. Genelikle ilk belirtisi karın bölgesinde ortaya çıkan bir kitledir.

Karın bölgesinin şişmiş olması, sık sık mide bulantısının olması, ateş, bulantı, karın ağrısı ve iştahsızlık Wilms tümörünün belirtileridir.