At Nalı Böbrek Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

At nalı böbrek hastalığı, iki böbreğin alt bölgelerinden birbirine yapışık olduğu bir hastalıktır. Oluşan görüntü at nalına veya U harfine benzer. Doğuştan gelen bir rahatsızlıktır.

Bu yazıda; at nalı böbrek hastalığı nedir, renal füzyon nasıl oluşur, nedenleri nelerdir, böbrek füzyonu belirtileri nelerdir ve at nalı böbrek tedavisi nasıl yapılır sorularının kapsamlı yanıtlarını bulabilirsiniz.

İçindekiler:

At Nalı Böbrek Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

At Nalı Böbrek Hastalığı Nedir?

At nalı böbrek, her 500 doğumdan birinde görülen bir füzyon anomalisidir. Fetal gelişim sırasında oluşur. Böbrek füzyonu veya renal füzyon olarak da bilinir.

At nalı böbrek, 2 böbreğin birbiri ile birleşik olduğu ve görünüm itibariyle at nalına benzediği bir tıbbi durumdur. Yapışık olan böbrekler at nalı veya U şekli oluşturur. Hastalık adını buradan alır.

Fetal gelişim esnasında pelvik bölgede iki adet böbrek oluşur. Gebeliğin ilerleyen haftaları ile birlikte böbrekler yükselmeye ve asıl yerlerine yerleşmeye doğru ilerler.

Tam olarak açıklanamayan bazı nedenler sonrasında her iki böbreğin alt ucu birleşir, at nalına benzer bir şekil oluşturur. Bu görünüm bazıları tarafından U harfine benzetilir.

At nalı böbreğin bazı özellikleri şunlardır:

 • Doğuştan gelen bir durumdur.
 • Gebeliğin 7. ve 9. haftaları arasında oluşan problemin ürünüdür.
 • Her 500 sağlıklı doğumdan birinde görülür.
 • Erkekler bebeklerde daha sık görülür.
 • Birçok çocukta ciddi sağlık problemlerine yol açmaz.

At nalı böbreğin oluşum nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Kromozomal bir problemden sonra oluştuğu düşünülmektedir.

Renal füzyona eşlik eden bazı sağlık problemleri olabilir. Eşlik eden sağlık problemleri vücudun şu bölümleri ile ilgili olabilir:

 • Kalp
 • Damar sistemi
 • Sinir sistemi
 • Üreme sistemi
 • Üriner sistem
 • Sindirim sistemi
 • Kemikler

At nalı böbreğin oluşumunu engellemenin bir yolu yoktur. Böbrek füzyonu olarak bilinen bu durumun net bir tedavisi yoktur. Doktorunuz, hastalık koşullarını yönetmenizi sağlayacak önerilerde bulunacaktır.

At Nalı Böbrek Nasıl Oluşur?

At nalı böbreğin oluşumu gebeliğin ilk 9 haftası içerisindedir. Sonrasındaki dönemde oluşan yapının sadece büyüdüğü ve geliştiği görülür.

At nalı böbrek oluşum basamakları şunlardır:

 1. Gebeliğin 3. haftasından sonra üriner sistem tomurcuğu oluşur.
 2. Bu yapı zamanla gelişir ve iki adet böbrek tomurcuğu içerir.
 3. Oluşan ilk böbrekler pelvis içerisindedir.
 4. Gebeliğin 7. haftasından itibaren böbreklerin yükselişi başlar.
 5. Bu yükseliş esnasında her iki böbreğin alt ucun birleşir.
 6. Bu yapı görünüş itibariyle U harfine veya at nalına benzer.
 7. Renal füzyon böbrek yükselişinin olduğu 7. ve 9. hafta arasında olur.

Renal füzyonun gerçekleşmesinden sonra böbrekler asıl bölgelerine doğru ilerler ve yerleşir. Dokuzuncu haftadan sonra böbreklerde büyüme ve gelişme devam eder.

At Nalı Böbrek Nedenleri Nelerdir?

Renal füzyon veya böbrek füzyonu, fetüsün 7. ve 9. haftaları arasında oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu duruma neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor.

Genel kanı, bazı gen yapılarında yer alan problemler sonucunda at nalı böreğin oluştuğu yönündedir. Yine de bunu destekleyecek veriler yeterli değildir.

Bazı genetik bozukluğa sahip bebeklerde an nalı böbrek oluşumunun daha sık ortaya çıktığı bilinmektedir. Bunlar:

Turner sendromuKız çocuklarında ortaya çıkan bir genetik anomalidir. Turner sendromuna sahip kızlar daha kısadır, doğurganlık ve yumurtalık sorunlarına sahiptir. Turner sendromunda renal füzyona daha sık rastlanır.
Edwards sendromuEdwards sendromu, trizomi 18 olarak da bilinir. Bu sendroma sahip bebekler rahimdeyken yavaş büyürler, düşük doğum ağırlığına sahiptirler ve birçok ciddi sağlık sorunu ile dünyaya gelirler.

At nalı böbreğin erkek bebeklerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Yine de cinsiyetler arasındaki bu farka neyin yol açtığı anlaşılabilmiş değildir.

At Nalı Böbrek Belirtileri Nelerdir?

At nalı böbreğe sahip çocukların 3’de 1’inde hiçbir belirti yoktur. Bazı çocuklarda bulantı ve karın ağrısı olabilir. Bu belirtilere yol açabilecek onlarca neden vardır ve renal füzyon gözden kaçabilir.

At nalı böbrek belirtileri, genellikle dolaylı yoldan oluşur. Kendisine ait belirtiler çok azdır. Böbrek füzyonuna sahip çocuklarda şu sorunlar vardır:

İdrar yolu enfeksiyonuAt nalı böbreğe sahip çocuklarda sık sık idrar yolu enfeksiyonları oluşur. İYE’nin başlıca belirtileri şunlardır:

 • Ateş yüksekliği
 • İdrarda kötü koku
 • Sık sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken ağrı ve yanma
 • İdrar renginin bulanıklaşması
Böbrek taşlarıBöbrek füzyonuna bağlı olarak böbrek taşı oluşumuna daha sık rastlanır. Böbrek taşının olası belirtileri şunlardır:

 • Yan ağrısı
 • Sırta veya kasıklara vuran ağrı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Titreme
 • Kanlı idrar
Hidronefrozİdrar yolu tıkantığında biriken idrar böbreği şişirir. Bu duruma hidronefroz denir. At nalı böbreğe bağlı olarak hidronefroz oluşabilir. Hidronefroz belirtileri şunlardır:

 • Daha az sıklıkta idrar çıkarak
 • Böbreğin büyümesi ve elle hissedilmesi
 • Yetersiz kilo alımı
 • Yan ağrısı
 • İdrar yolu enfeksiyonu sıklığında artış

At nalı böbreğin belirtileri, birçok diğer sağlık problemi ile benzerlik gösterir. Hasta hikayesi iyi alınmalı ve gerekli testler yapılmalıdır.

At nalı böbreğe bağlı olarak oluşabilecek diğer belirtiler şunlardır:

 • Karın ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Her iki yan ağrısı
 • Göbekte hissedilen kitle
 • İdrarda kan görülmesi

At nalı böbrekle beraber bazı diğer sağlık sorunları aynı anda olabilir. Beraberinde bulunabilecek sağlık sorunları şunlardır:

 • Wilms tümörü
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Renal hücreli kanser
 • Hidrosefali
 • Spina bifida
At nalı böbrek hastalığı görüntüsü

At nalı böbrek hastalığı örnekleri – Saglik.li

At Nalı Böbreğin Teşhisi Nasıl Yapılır?

At nalı böbrek hastalığının teşhisi genellikle doğumdan sonra konulur. Ortaya çıkan belirtiler pek çok hastalığa benzemektedir. Bu nedenle tanısının konulması güç olabilir.

Çocuğunuzda karın ağrısı, bulantı, göbekte hissedilen kitle, huzursuzluk, ağrı ve idrarda koku gibi semptomları farketmeniz durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Doktorunuz çocuğunuzun bütün semptomlarını anlatmanızı isteyecek ve size bazı sorular soracaktır. Daha sonra fiziksel bir muayene gerçekleştirecektir.

Şüphe edilen hastalıklar için bazı laboratuvar testleri yaptırmanız gerekebilir. Bunlar;

 • Tam idrar testi
 • İdrar kültürü
 • Tam kan testi
 • Kan biyokimyası
 • Böbrek fonksiyonu testleri

Bu testler at nalı böbreği teşhis etmek için çoğu zaman yeterli değildir. Doktorunuz bazı görüntüleme testlerini yaptırmanızı isteyebilir:

Renal USGBöbrek patolojilerinin tespiti amacıyla ultrason kullanılabilir. Ses dalgaları kullanılarak yapılan bu test, ağrısızdır ve radyasyon içermez. Böbreğin boyutu, şekli, böbrek taşı, böbrek kisti ve diğer böbrek problemleri tespit edilebilir.
Manyetik Rezonans (MR)Karın içerisinde bulunan yumuşak dokuların detaylı analizi için manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir. Böbrek problemleri hakkında fikir almak için MR kullanılabilir.
Voiding Sisto-üretrografi (VSUG)İdrar yolundaki problemleri tespit etmek için kullanılan bir tür röntgendir. Mesane içerisine özel bir madde doldurulur. Görüntüleme ile böbreklere doğru ters idrar akışı olup olmadığı kontrol edilir.
İntravenöz Piyelogram (İVP)Damar yolu ile kontrast madde verilir ve maddenin atılımı esnasında idrar yollarındaki geçişi röntgen ile kayıt altına alınır. İdrar yolundaki çeşitli hastalıkların tespiti için kullanılır.

At nalı böbrek hastalığı teşhisi için hasta hikayesi, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu basamakların her biri teşhis için oldukça önemlidir.

At Nalı Böbrek Tedavisi Nasıl Yapılır?

At nalı böbrek hastalığı bulunan çocukların 3’de 1’inde hiçbir belirti görülmez. Semptom göstermeyen vakalarda hiçbir tedaviye gerek yoktur.

Renal füzyon, iyileştirilemez veya değiştirilemez. Doğuştan gelen bir durumdur ve böbreklerin birleşmesi durumudur.

At nalı böbrek tedavisi için şu dallarda uzmanlığa sahip doktorlar ile görüşmelisiniz:

 • Ürolog
 • Nefrolog

At nalı böbrek tedavisi için uygulanacak tedaviler; hastanın semptomlarına, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olacaktır.

İdrar yolu enfeksiyonları için antibiyotik tedavisi uygulanacak ve sonrasında dikkat etmeniz gereken tüm durumlar sizlere iletilecektir.

Böbrek taşı varsa gerekli tedaviler uygulanacaktır. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için dikkat etmeniz gereken noktaları doktorunuzla konuşunuz.

Hidronefroz oluşumuna yol açan neden tespit edilecek ve ortadan kaldırılacaktır. Bu sayede hidronefroz belirtileri gerileyecektir.

At nalı böbrek tedavisi için yapılacak tüm müdahaleler semptomlara yöneliktir. Renal füzyon, çeşitli hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Başlı başına bir problem değildir.

Ciddi semptomlara ve yakınmalara yol açan renal füzyol için at nalı böbrek ameliyatı yapılabilir. At nalı böbrek ameliyatı gerekmedikçe yapılmaz çünkü hayati tehlike riski taşımaktadır.

At Nalı Böbreğin Komplikasyonları Nelerdir?

At nalı böbrek hastalığı olan her 3 çocuktan 1’inde kalp, damar, sinir sitemi veya diğer sistemlere ait problemler eşlik etmektedir.

At nalı böbrek hastalığının olası komplikasyonları şunlardır:

 • Hidronefroz
 • Wilms tümörü
 • Böbrek kanseri
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Hidrosefali
 • Spina bifida

Renal füzyon nedeniyle böbrekleriniz vücudunuzun ön bölümüne daha yakın olabilir. Bu özellik nedeniyle temaslı sporlarla uğraşmak böbrek hasarı riskini arttırabilir.

Hastalığınız ile ilgili olarak doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz size önerilerde bulunacak ve at nalı böbrek ile sağlıklı bir yaşamın nasıl sürdürülebileceğini sizlere anlatacaktır.