Pseudomonas Enfeksiyonu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Pseudomonas enfeksiyonu, fırsatçı patojenlerden biri olarak bilinen pseudomonas grubu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Vücudun pek çok bölgesinde enfeksiyonlara neden olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilirler.

Pseudomonas bakterisi, antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Tanısının hızlıca konması ile tedavi edilmesi kolaylaşır. Bu yazıda pseudomonas enfeksiyonlarının ne olduğunu, belirtilerini, tedavisini ve önleme yollarını bulabilirsiniz.

İçindekiler:

pseudomonas enfeksiyonu nedir? pseudomonas aureginosa nedenleri belirtileri ve tedavisi

Pseudomonas (Psödomonas) Enfeksiyonu Nedir?

Pseudomonas enfeksiyonları, pseudomonas cinsi bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu bakteriler su, toprak ve çevrede yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

Psödomonas grubu bakteriler, genellikle sağlıklı insanlarda enfeksiyonlara neden olmazlar. Sağlıklı kişilerde ortaya çıkan psödomonas enfeksiyonu hafif seyirlidir.

Psödomonas adlı bakteriler, hastaneden edinilen enfeksiyonda yer alan oldukça yaygın patojenlerdir. Hastane enfeksiyonlarının önemli bir nedenidir ve hastalığa neden olabilir.

Başka bir hastalığı olan, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatırılan veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Psödomonas enfeksiyonu vücudun herhangi bir bölümünde gelişebilir. Ortaya çıkacak belirtiler, vücudun hangi bölümünün enfekte olduğuna bağlıdır. Psödomonas enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavi edilmeyen veya ilerleyen enfeksiyon ölümcül olabilir.

Pseudomonas Enfeksiyonlarının Nedenleri Nelerdir?

Pseudomonas enfeksiyonlarının nedeni, pseudomonas cinsinden bakterilerdir. Bu bakteriler nemli alanlarda yaşarlar. Toprakta ve suda yaygın olarak bulunurlar.

Pseudomonas cinsine ait pek çok bakteri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları insanlarda enfeksiyona yol açmaktadır. Enfeksiyona neden olan en yaygın tür pseudomonas aeruginosa‘dır.

Pseudomonas Enfeksiyonları İçin Kimler Risk Altındadır?

Sağlıklı insanlar çoğunlukla düşük enfeksiyon riski altındadır. Genellikle başka bir hastalığa veya rahatsızlığa bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde enfeksiyon oluşmaktadır. Özellikle hastanede uzun süre yatan hastalar risk altındadır.

Pseudomonas enfeksiyonları fırsatçı enfeksiyonlar olarak kabul edilir. Fırsatçı enfeksiyonlar, kişinin bağışıklık sistemi bozulmuşsa hastalığa neden olabileceği anlamına gelir.

Pseudomonas enfeksiyonu riskini arttırabilecek durumlar şunlardır:

 • Ağır yanıkların olması
 • Cerrahi veya başka bir invaziv girişim geçirmek
 • Solunum makinesi veya kateter kullanmak
 • Kanser için kemoterapi tedavisi alıyor olmak
 • Kistik fibrozis hastası olmak
 • HIV veya AIDS
 • Diyabet hastası olmak
 • İmmün sistem hastalığına sahip olmak
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (immunsupresif ilaçlar) kullanmak

Pseudomonas Enfeksiyonlarının Belirtileri Nelerdir?

Pseudomonas enfeksiyonları vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan belirtiler, enfeksiyonun yerleştiği vücut bölümüne göre şekillenecektir. Pseudomonas enfeksiyonu nedeniyle görülen belirtiler şunlardır:

 Kan 

Kanın bakteriyel enfeksiyonuna kan zehirlenmesi (bakteriyemi) denir. Kan enfeksiyonu pseudomonasın neden olduğu en ciddi enfeksiyonlardan biridir. Ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

 • Ateş
 • Titreme
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Kas ve eklem ağrısı

Pseudomonas bakterilerinin kanda bulunması hemodinamik şoka neden olabilir. Kalp, böbrekler ve karaciğer gibi organların hasarına yol açan düşük kan basıncına neden olabilir.

 Akciğer 

Akciğer enfeksiyonuna pnömoni (zatürre) denir. Psödomonas bakterileri akciğere yerleşmeyi ve akciğer enfeksiyonlarına yol açmayı sever. Ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

 • Titreme
 • Ateş
 • Balgamlı veya balgamsız öksürük
 • Nefes alma zorluğu

 Kulak 

Pseudomonas bakterileri suda bolca bulunabilir. Kulağın suyla teması sonrasında enfeksiyonlar görülür. Yüzücü kulağına yol açabilir. Ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

 • Kulak dolgunluğu
 • Kulak ağrısı
 • Kulak kaşıntısı
 • Kulak akıntısı
 • İşitme güçlüğü

 Göz 

Ara ara gözde de enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Göz enfeksiyonu belirtileri şunlardır:

 • İltihap
 • Göz ağrısı
 • Göz şişliği
 • Kızarıklık
 • Görme bulanıklığı

 Deri 

Psödomonas enfeksiyonu cildi etkilediğinde sıklıkla saç köklerini etkiler. Ciltte ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

 • Ciltte kızarıklık
 • Ciltte apse oluşumu
 • Drenaj yaraları

 Diğer Belirtiler 

Pseudomonas enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer belirtiler şunlardır:

 • Baş ağrısı
 • Bulantı, kusma
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Eklem sertliği
 • Yüksek ateş

Pseudomonas Enfeksiyonu Nasıl Teşhis Edilir?

Bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda, doktorunuz fizik muayenenizi yapacak ve tıbbi geçmişinizi sorgulayacaktır. Enfeksiyonun kendine ait semptomlarını değerlendirecek ve sizlerden bazı testler yaptırmanızı isteyecektir.

Abse, kan, idrar veya doku örneği alarak laboratuvara gönderebilir. Laboratuvarlar alınan örnekleri test ederek tanıya yardımcı olacaktır. Doktorunuz yakın zamanda havuza veya çamura girip girmediğinizi sorgulayacaktır.

Pseudomonas Enfeksiyonu Nasıl Tedavi Edilir?

Pseudomonas bir bakteridir ve bakteri enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir. Pseudomonas enfeksiyonları için güçlü ilaçlar ve agresif bir tedavi yaklaşımı gerekebilir.

Tedavi ne kadar erken başlarsa etkinliği o kadar yüksek olacaktır. Çoğu enfeksiyon tedavi olmadan ya da küçük bir tedaviden sonra düzelecektir.

Antibiyotik direncindeki artış, enfeksiyonları tedavi etmeyi zorlaştırmıştır. Pseudomonas enfeksiyonları sıklıkla birden fazla antibiyotik tipine direnç geliştirebilir.

Doktorunuzun etkili bir antibiyotik seçmesi önemlidir. Daha etkin bir tedavi için, test edilmesi amacıyla hastadan laboratuvara numune gönderilebilir. Laboratuvar hangi antibiyotiğin en iyi çalışacağını belirlemek için numuneyi test edecektir.

Pseudomonas enfeksiyonlarında kullanılabilecek antibiyotikler şunlardır:

 • Seftazidim
 • Sefepim
 • Siprofloksasin
 • Levofloksasin
 • Aztreonam
 • Karbapenemler
 • Tikarcillin
 • Gentamisin

Antibiyotik tedavisi, enfeksiyonun yerleşim yerine ve hastalığın düzeyine göre belirlenecektir. Doktorunuzun reçete ettiği şekilde ilacınızı kullanmaya özen gösterin.

Pseudomonas Enfeksiyonları Nasıl Önlenir?

Pseudomonas enfeksiyonu, bazı durumlara dikkat edildiğinde önlenebilir. Bu bakteriler nemli yerlerde yaşar ve ürer. Bu bölgeler ne kadar kirli ve nemli olursa o kadar çok bakteriye ev sahipliği yapıyor demektir. Bu yüzden nerede olursanız olun temizliğinize dikkat etmelisiniz.

Pseudomonas enfeksiyonlarını engellemek için şunlara dikkat etmelisiniz:

 • Hastanedeyken ellerinizi sıklıkla yıkayın ve kurulayın
 • Günlük yaşantınızda ellerinizi sıklıkla yıkayın ve kurulayın
 • Temiz olmayan havuz ve saunalardan uzak durun
 • Sıcak su havuzlarının temiz olduğundan emin olun
 • Yüzdükten sonra sabun ile kısa bir duş alın
 • Yüzdükten sonra kulaklarınızı kurutun
 • Pansuman bölgelerinizi kuru tutun, ıslandığında değiştirin

Psödomonas bakterileri genellikle zararsızdır. Enfeksiyona neden olduklarında sağlıklı kişilerde hafif problemler ortaya çıkarırlar.

Pseudomonas enfeksiyonları, bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda şiddetli olabilir. Komplikasyon riski taşıyan kişilerin doktora olabildiğince kısa sürede ulaşması gerekir.

Pseudomonas aeruginosa üredi ne demek?
Çeşitli hastalıkların detaylandırılması için bakteri tespiti yapılmaya çalışılır. Bu nedenle besiyeri kültürleri yapılır. Balgam, kan, idrar örnekleri alınarak bakteri üremesi açısından test edilir. Yapılan kültür çalışması sonucunda Pseudomonas aeruginosa bakterisi ürerse, kültür sonucu olarak gelen raporda “Pseudomonas aeruginosa üredi” şeklinde bir ibare yazacaktır.